องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 มี.ค. 2565    ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14
  22 พ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 92
  18 ต.ค. 2564    ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 6
  18 ส.ค. 2564    การใช้นำ้อย่างประหยัด 99
  10 ส.ค. 2564    รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า 82
  29 ก.ค. 2564    เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 2
  15 ก.ค. 2564    ภัยคุกคามจากบุหรี่ 6
  21 มิ.ย. 2564    การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 124
  17 มิ.ย. 2564    ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม 89
  12 พ.ค. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 113
  7 พ.ค. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 106
  3 พ.ค. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 111
  30 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 105
  29 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 106
  19 เม.ย. 2564    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน 111
  2 เม.ย. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 118
  1 เม.ย. 2564    ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA 118
  25 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ 94
  9 ก.พ. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 113
  8 ก.พ. 2564    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน 96


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]