องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 3
  27 ม.ค. 2564    แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 2564 24
  27 ม.ค. 2564    ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 25
  7 ก.ย. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK 29
  31 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 58
  3 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 61
  11 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศ (ภ.ด.ส. 1) 72
  9 มิ.ย. 2563    โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 66
  25 พ.ค. 2563    การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 70
  25 พ.ค. 2563    แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 61
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (1) 38
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(2) 36
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(3) 40
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า 87
  25 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ 163
  4 ก.พ. 2563    ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมรับนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) 41
  31 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 52
  27 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 109
  13 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์ในการชำระภาษี 56
  25 พ.ย. 2562    เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ นางนรินทร์ ด้วงกระโทก 116


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]