องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 


  แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [วันที่ 10 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการ 1000 วัน สดใส สายใยสัมพันธ์[วันที่ 9 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2564[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564[วันที่ 8 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 1 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2563[วันที่ 30 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ประจำปี 2563[วันที่ 30 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4[วันที่ 22 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 10 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 188]
 
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์[วันที่ 13 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 159]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[วันที่ 29 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 122]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]