องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 


  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565[วันที่ 17 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่มปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 28 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 21 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 43]
 
  แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [วันที่ 10 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4[วันที่ 22 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 20 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3[วันที่ 23 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการ 1000 วัน สดใส สายใยสัมพันธ์[วันที่ 9 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 239]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2564[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 211]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2[วันที่ 25 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564[วันที่ 8 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 176]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 [วันที่ 24 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 76]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]