องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 


  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 10 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 100]
 
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์[วันที่ 13 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 84]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[วันที่ 29 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ[วันที่ 27 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธีมอบโค - กระบือ ( โครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ)[วันที่ 14 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 (ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการร้อยดวงใจใส่ดวงธรรม ประจำปี 2563[วันที่ 11 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563[วันที่ 4 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[วันที่ 13 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการลอยกระทง ประจำปี 2562[วันที่ 12 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 73]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]