องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม64) 39
  27 ต.ค. 2563    มาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39
  12 ต.ค. 2563    รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40
  8 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) 51
  13 ม.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) 26
  19 พ.ย. 2562    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) 36
  15 พ.ย. 2562    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) 30
  2 ต.ค. 2562    คำสั่งการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าให้ปฏิบัติราชการแทน 34
  1 ต.ค. 2562    คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 30
  1 ต.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน 29
  10 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 43