องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) 52
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) 52
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) 49
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) 56
  22 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) 48
  22 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเปรมชัย บ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-06 38
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี25) 41
  29 ธ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเขว้า - บ้านใหม่ รหัสสยทาง นม.ถ.259-01 หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) 40
  29 ธ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเปรมชัย บ้านลุงเขว้า - บ้านหนองไผ่ รหัสสยทาง นม.ถ.259-06 หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) 39
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 41
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) 48
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) 47
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉล้ม ตึงกระโทก) 44
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 48
  23 ม.ค. 2563    ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัค 25) 41
  17 ก.ย. 2562    ประกาสผุ้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา (ซอยบ้านนายณรงค์ เรืองคง) 39
  9 ส.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิตประสงค์ 39
  24 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครการก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองลุงกระเจียว หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 39
  22 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลุงเขว้า หมุ่ที่ 6 (ซอยริมทุ่ง) 39
  3 ก.ค. 2562    ประกาสผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิตประสงค์ 55


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]